Sự kiện

Hội nghị: "Hiệp định CPTPP: Các cam kết chính doanh nghiệp cần quan tâm và cách thức để tận dụng hiệu quả"

15/11/2019    1058

Hội nghị 
"Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP):
Các cam kết chính doanh nghiệp cần quan tâm và cách thức để tận dụng hiệu quả"

Thời gian: Thứ Sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2019

Địa điểm: Hội trường tầng 02, Khách sạn GIC LAND LUXURY, số 59 Lê Duẩn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Cơ quan tổ chức: Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Cơ quan phối hợp: Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương (cơ quan được Chính phủ giao là chủ trì đàm phán và thực thi Hiệp định CPTPP).

Nội dung: 

Các bài trình bày chính:

1. Tổng quan tình hình thực thi Hiệp định CPTPP, việc tận dụng cơ hội và những vấn đề đặt ra đối với lĩnh vực dệt may, thủy sản, điện tử, gỗ, thủ công mỹ nghệ, cao su - Ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng, Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương

- Cập nhật tình hình thực hiện Hiệp định CPTPP 

- Những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện 

- Cần lưu ý gì để tận dụng Hiệp định CPTPP hiệu quả

2. Các cam kết trong Hiệp định CPTPP đối với lĩnh vực dệt may, thủy sản, điện tử, gỗ, thủ công mỹ nghệ, cao su và các vấn đề cần lưu ý - Bà Nguyễn Sơn Trà, Phụ trách phòng WTO và các FTA, Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương

- Cam kết thuế nhập khẩu của các nước CPTPP 

- Cam kết thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng

- Một số cam kết khác liên quan đến mở cửa thị trường

- Một số khuyến nghị

3. Quy tắc xuất xứ (QTXX) trong Hiệp định CPTPP đối với lĩnh vực dệt may, thủy sản, điện tử, gỗ, cao su và những điều cần lưu ý - Ông Trần Ngọc Bình - Trưởng phòng, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực thành phố Hồ Chí Minh - Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

- Nguyên tắc cơ bản về QTXX trong Hiệp định CPTPP nói chung và lĩnh vực dệt may, thủy sản, điện tử, gỗ, cao su nói riêng

- Các doanh nghiệp cần chuẩn bị gì, lưu ý gì để đáp ứng QTXX

- Cách hiểu về QTXX và đầu mối liên hệ để cung cấp thông tin hướng dẫn giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về QTXX.

4. Hướng dẫn tra cứu các cam kết về thuế xuất, nhập khẩu - Bà Nguyễn Sơn Trà, Phụ trách phòng WTO và các FTA, Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương

5. Hướng dẫn tra cứu và thực thi các cam kết về quy tắc xuất xứ hàng hóa - Ông Trần Ngọc Bình - Trưởng phòng, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực thành phố Hồ Chí Minh - Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

Tài liệu Hội nghị được đính kèm dưới đây: