Thông tư 21/2019/TT-BCT Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc

08/11/2019    1209

Tiêu đề: Thông tư 21/2019/TT-BCT Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc

Số hiệu: 21/2019/TT-BCT

Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương

Ngày ban hành: 8/11/2019

Ngày có hiệu lực: 23/12/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

Nội dung văn bản: Tiếng Việt

Nội dung văn bản được đính kèm dưới đây: