Dự thảo Nghị định Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định CPTPP giai đoạn 2019-2022

22/01/2019    1446

Ngày 17/01/2019, Bộ Tài Chính ban hành Dự thảo Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) giai đoạn 2019-2022.

Dự thảo quy định về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định CPTPP giai đoạn 2019-2022 và điều kiện được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định.

Về thuế suất, lộ trình cắt giảm thuế của Việt Nam được áp dụng cho 2 nhóm nước: (i) Mexico áp dụng thuế suất theo lộ trình cắt giảm bắt đầu từ năm thứ nhất; (ii) Nhóm Australia, Canada, Nhật Bản, New Zealand, Singapore áp dụng thuế suất theo lộ trình cắt giảm bắt đầu từ năm thứ hai.

Về điều kiện hưởng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi, thương nhận phải có chứng từ vận tải và tờ khai nhập khẩu thể hiện đích đến thuộc lãnh thổ các nước trên. Do tại thời điểm làm thủ tục hải quan thương nhân chưa có giấy tờ trên, nên Dự thảo quy định tại thời điểm này hàng hóa áp dụng mức thuế suất quy định tại Biểu thuế hiện hành (không ưu đãi), và sẽ được xử lý tiền thuế nộp thừa sau khi nộp đủ giấy tờ.

Về điều kiện hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi, thương nhân phải có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định CPTPP.

Mọi ý kiến góp ý xin gửi đến thông tin liên hệ sau trước ngày 26/01/2019:

Trung tâm WTO và Hội nhập, VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Tel: 024-35771458 / Fax: 024-35771459

Email: banthuky@trungtamwto.vn

Dự thảo Nghị định được đính kèm dưới đây: