Liệu việc Việt Nam dành cho các đối tác FTA ưu đãi đặc biệt có vi phạm nguyên tắc tối huệ quốc của WTO không?

10/01/2019    4902

Câu hỏi: Liệu việc Việt Nam dành cho các đối tác FTA ưu đãi đặc biệt có vi phạm nguyên tắc tối huệ quốc của WTO không?

Trả lời:

Một trong những nguyên tắc lớn, bao trùm của WTO là nguyên tắc không phân biệt đối xử, trong đó có không phân biệt đối xử giữa hàng hóa, dịch vụ, đầu tư của các nước Thành viên WTO khác với nhau (nguyên tắc Đối xử Tối huệ quốc – Most Favored Treatment – MFN). Theo nguyên tắc MFN này, Việt Nam phải đối xử giữa các nước Thành viên WTO tương tự nhau, không được ưu tiên hơn cho bất kỳ Thành viên nào.

Tuy nhiên, WTO cho phép các nước Thành viên không phải tuân thủ nguyên tắc MFN nếu liên quan tới thỏa thuận tự do hóa phần lớn thương mại. Do đó, việc Việt Nam dành cho các đối tác FTA các đối xử ưu tiên trong khuôn khổ các FTA so với các Thành viên WTO khác là phù hợp với ngoại lệ được WTO cho phép về vấn đề này.

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI