Trường hợp Việt Nam có nhiều hơn một FTA với cùng một nước Đối tác thì thực hiện theo FTA nào?

10/01/2019    1209

Câu hỏi: Trường hợp Việt Nam có nhiều hơn một FTA với cùng một nước Đối tác thì thực hiện theo FTA nào?

Trả lời:

Trong số 16 FTA mà Việt Nam tham gia, có một số trường hợp trùng lặp về đối tác FTA. Cụ thể:

  • Giữa Việt Nam và Nhật Bản có 04 FTA (FTA ASEAN-Nhật Bản, FTA Việt Nam-Nhật Bản, CPTPP và RCEP)
  • Giữa Việt Nam và Hàn Quốc có 03 FTA (FTA ASEAN-Hàn Quốc, FTA Việt Nam-Hàn Quốc, và RCEP)
  • Giữa Việt Nam và Trung Quốc có 02 FTA (FTA ASEAN-Trung Quốc và RCEP)
  • Giữa Việt Nam và Australia, New Zealand có 03 FTA (FTA ASEAN-Australia-New Zealand, CPTPP và RCEP)
  • Giữa Việt Nam và Malaysia, Singapore, Brunei có 09 FTA (01 FTA trong ASEAN, 06 FTA giữa ASEAN với các nước đối tác, CPTPP và RCEP)
  • Giữa Việt Nam và 9 nước ASEAN có 07 FTA (01 FTA trong ASEAN, 06 FTA giữa ASEAN với các nước đối tác)
  • Giữa Việt Nam và Vương quốc Anh có 02 FTA (CPTPP và FTA Việt Nam-Vương quốc Anh)
  • Giữa Việt Nam và Chile có 02 FTA (FTA Việt Nam-Chile và CPTPP)

Về nguyên tắc thì việc xác định FTA nào có hiệu lực trong trường hợp có nhiều FTA với cùng một đối tác sẽ tùy thuộc quy định của các FTA cụ thể (ví dụ quy định sẽ tiếp tục hoặc thay thế các FTA đã có giữa các thành viên).

Đối với các FTA đã có giữa Việt Nam và các đối tác như nêu ở trên thì đều quy định các FTA này sẽ cùng song song có hiệu lực. Như vậy, doanh nghiệp có thể lựa chọn FTA nào có lợi nhất cho mình (ví dụ về ưu đãi thuế quan, về quy tắc xuất xứ) để tận dụng cơ hội.

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI