Các FTA có thay thế các Hiệp định khác liên quan tới thương mại mà Việt Nam đã có không?

10/01/2019    1137

Câu hỏi: Các FTA có thay thế các Hiệp định khác liên quan tới thương mại mà Việt Nam đã có không

Trả lời:

Liên quan tới thương mại, đầu tư, với mỗi Đối tác FTA, Việt Nam không chỉ có thỏa thuận tại FTA mà còn có thể có nhiều thỏa thuận khác, ví dụ:

  • Các Hiệp định về bảo hộ thương mại, đầu tư
  • Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
  • Hiệp định hợp tác, tương trợ về hải quan
  • Các Hiệp định, Công ước chung mà cả Việt Nam và Đối tác FTA đều là thành viên

Về nguyên tắc, khi Việt Nam ký kết và thực hiện FTA với Đối tác, các thỏa thuận (Điều ước, Hiệp định…) khác đã có giữa Việt Nam và Đối tác đó vẫn tiếp tục có hiệu lực. Các thỏa thuận đang có này chỉ chấm dứt hiệu lực hoặc thay đổi hiệu lực nếu trong FTA có quy định nêu rõ vấn đề này.

Ví dụ:

FTA song phương giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu (EVFTA) có cam kết nêu rõ một khi EVFTA có hiệu lực thì (i) 22 Hiệp định thương mại và bảo hộ đầu tư song phương giữa Việt Nam và các nước thành viên EU đã từng ký trước đây sẽ tự động chấm dứt hiệu lực; (ii) các Thỏa thuận khác (ví dụ Hiệp định tránh đánh thuế hai lần…) giữa Việt Nam với các nước thành viên EU vẫn tiếp tục có hiệu lực.

FTA song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản (VJEPA) quy định Hiệp định bảo hộ đầu tư song phương đã có giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ là một phần của VJEPA. Như vậy, các Thỏa thuận khác giữa hai Bên không được đề cập trong VJEPA sẽ tiếp tục có hiệu lực như bình thường.

 

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI