Tin tức

Nhiều dòng thuế sẽ thay đổi theo hiệp định AHKFTA

26/11/2018    586

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Hồng Kông giai đoạn 2019 - 2022 (AHKFTA).

Theo Bộ Tài chính, AHKFTA chính thức được khởi động đàm phán vào năm 2014. Trải qua 10 phiên họp, AHKFTA kết thúc nội dung đàm phán vào cuối tháng 7/2017. Tại Hội nghị Tham vấn của các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và Hồng Kông tháng 9/2017, các bên chính thức tuyên bố kết thúc đàm phán Hiệp định. AHKFTA đã được các bên ký kết vào tháng 11/2017 bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 31 tại Philippines.

Để thực hiện cam kết của Việt Nam về thuế nhập khẩu trong AHKFTA, Bộ Tài chính tiến hành xây dựng nghị định trình Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện AHKFTA giai đoạn 2019 - 2022.

Cũng theo Bộ Tài chính, biểu cam kết thuế nhập khẩu của Việt Nam trong khuôn khổ AHKFTA được ký kết trên cơ sở Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) 2012. Nhằm triển khai thực hiện cam kết trong AHKFTA, tuân thủ Hiệp định hải quan ASEAN liên quan đến việc áp dụng Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN phiên bản 2017 của ASEAN và Danh mục hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa phiên bản 2017 (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới, Bộ Tài chính đã tiến hành chuyển đổi biểu thuế AHKFTA từ AHTN 2012 sang AHTN 2017 để làm cơ sở ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt AHKFTA của Việt Nam cho giai đoạn 2019 - 2022.

Do thay đổi Danh mục từ AHTN 2012 sang AHTN 2017, biểu thuế bao gồm 83 dòng hàng ảnh hưởng bởi việc thay đổi mã hàng, tách gộp dòng. Đối với những dòng hàng này, Bộ Tài chính đã xây dựng thuế suất theo nguyên tắc không làm xói mòn cam kết quốc tế theo các nguyên tắc chuyển đổi của WTO, đồng thời đảm bảo tính khả thi trong triển khai thực hiện.

Các nhóm hàng chính thực hiện tách dòng 10 số khi chuyển đổi Biểu thuế AHKFTA theo AHTN 2017 là: Thủy sản (nhóm 0307), cây và các bộ phận của cây (nhóm 1211), thuốc trừ sâu (nhóm 3808), săm lốp (nhóm 4011)...

Thuế suất AHKFTA được xây dựng trên nguyên tắc tuân thủ cam kết theo Lộ trình cắt giảm thuế quan của Việt Nam quy định tại Hiệp định Thương mại hàng hoá giữa ASEAN và Hồng Kông. Về tổng thể, Biểu thuế AHKFTA theo AHTN 2017 giai đoạn 2018 - 2022 gồm 10.856 dòng thuế (bao gồm 230 dòng thuế CKD), trong đó gồm 10.775 dòng thuế theo cấp độ 8 số và 81 dòng thuế được chi tiết theo cấp độ 10 số (từ 38 dòng cấp độ 8 số). Lộ trình cắt giảm thuế quan trong Biểu thuế ban hành được áp dụng cho 4 giai đoạn: Từ 1/1/2019 đến 31/12/2019; từ 1/1/2020 đến 31/12/2020; từ 1/1/2021 đến 31/12/2021; từ 1/1/2022 đến 31/12/2022.

Về danh mục cam kết: thuộc các danh mục cam kết theo AHTN 2017 đều tăng hơn so với AHTN 2012, tuy nhiên, xét về tỷ lệ của từng danh mục trên tổng biểu thuế thì hầu như không thay đổi. Tỷ lệ xóa bỏ thuế quan trong AHKFTA giai đoạn 2019 – 2022 vào khoảng 72% số dòng thuế của Biểu thuế AHKFTA (tương ứng 7.819 dòng thuế).

Nguôn: Thời báo Tài chính Việt Nam