Thông tư 48/2015/TT-BCT sửa đổi Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc

13/12/2015    797

Ngày ban hành: 14/12/2015

Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương

Ngày 14/12/2015, Bộ Công thương ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 14/12/2015.

Thông tư được đính kèm tại đây: