Media

Từ TPP đến CPTPP - Động lực gắn kết Châu Á - Thái Bình Dương | Truyền hình Quốc hội

30/03/2018    1970

Từ TPP đến CPTPP - Động lực gắn kết Châu Á - Thái Bình Dương - Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Một năm sau khi Mỹ bất ngờ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), 11 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương còn lại, trong đó có Việt Nam, đã ký kết một hiệp định mới nhằm xóa bỏ các rào cản thuế quan trong khu vực. Thỏa thuận mới, được đổi tên thành Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), được đánh giá là "hướng đi" đúng đắn cho một nền thương mại tiến bộ, cởi mở và công bằng trong thế kỷ XXI.

Xem video clip