Theo thông báo của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), vận tải hành khách của hàng không quốc tế đã tăng trưởng mạnh trong tháng Hai, tăng 9,5% so với mức tăng trưởng trung bình của năm qua.

IATA ước tính trong 2-3 tháng nữa, vận tải hàng không quốc tế có thể lấy lại được đà tăng trưởng như trước giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Ông Giovanni Bisignani, Tổng Giám đốc của IATA cho biết đây không phải là sự hồi phục hoàn toàn của hàng không quốc tế mà mới chỉ là tín hiệu hồi phục của hàng không quốc tế sau hai năm bị tăng trưởng âm.

Nhu cầu về vận tải hàng hóa qua đường hàng không cũng tăng trong tháng Hai vừa qua, với mức tăng trưởng 26,5% so với mức tăng trưởng trung bình của năm qua.

Theo IATA, để lấy lại được mức tăng trưởng như thời điểm trước khủng hoảng, vận tải hàng hóa của ngành hàng không cần phải tăng trưởng thêm 3% nữa.

Nguồn: Vietnam Plus