Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) – Bộ Công Thương nhận được thông tin về việc Ủy ban Tự vệ Indonesia (KPPI) ban hành thông báo áp dụng thuế tự vệ đối với một số sản phẩm thảm và hàng dệt trải sàn nhập khẩu vào Indonesia.

1. Về sản phẩm bị điều tra/áp dụng thuế tự vệ

Tên gọi: Thảm và các loại hàng dệt trải sàn có mã HS được phân loại tại Chương 57.

2. Mức thuế tự vệ và thời gian áp dụng

Năm thứ nhất (17/02/2021 – 16/02/2022): Rp. 85,679/m²

Năm thứ hai (17/02/2022 – 16/02/2023): Rp. 81,763/m²

Năm thứ ba (17/02/2023 – 16/02/2024): Rp. 78,027/m²

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Xử lý PVTM nước ngoài, Cục PVTM, Bộ Công Thương, số 23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Chuyên viên phụ trách: Bùi Anh Dũng. Email: dungban@moit.gov.vn; ducpg@moit.gov.vn.

Nguồn: Cục Phòng vệ Thương mại

Tài liệu được đính kèm dưới đây: