Ngày 21/04/2023, Nam Phi đã gửi thông báo số G/TBT/N/ZAF/250 cho các nước Thành viên WTO về dự thảo Quy định về Ghi nhãn và Quảng cáo Thực phẩm. Dự thảo quy định các điều khoản về ghi nhãn và quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm bao gói sẵn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế Nam Phi theo Luật về Thực phẩm, Mỹ phẩm và Chất khử trùng số 54 năm 1972 của Nam Phi. Dự thảo sẽ áp dụng cho nhiều loại sản phẩm thực phẩm bao gói sẵn trong đó có cà phê, trà, hạt tiên, ngũ cốc, chế phẩm từ ngũ cốc, thịt, cá...vv.

Theo Nam Phi, dự thảo này được xây dựng nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn thực phẩm. Nam Phi sẽ tiếp nhận ý kiến góp ý từ các nước Thành viên WTO đến hết ngày 21/06/2023 và dự kiến ban hành khi đã xem xét tất cả các góp ý nhận được. Biện pháp cũng sẽ có hiệu lực ngay sau khi được công bố.

Dự kiến dự thảo này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu sản phẩm thực phẩm bao gói sẵn sang thị trường Nam Phi. Để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Các góp ý của doanh nghiệp xin gửi về Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI trước ngày 12/06/2023 qua email hoặc qua đường bưu điện tới:

Trung tâm WTO và Hội nhập

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024-35771458

Email: banthuky@trungtamwto.vn

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp.

Bản mềm Dự thảo (bằng tiếng Anh) được đính kèm dưới đây: