Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng đường thô từ 25% xuống 15%; đường tinh luyện giảm từ 40% xuống 15%.

Ngày 1/3/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 29/2011/TT - BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng đường thuộc nhóm 17.01 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT - BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính.

Theo đó, từ ngày 15/4 tới, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng đường thô được điểu chỉnh giảm từ 25% xuống 15%; đường tinh luyện giảm từ 40% xuống 15%.

Thông tư của Bộ Tài chính điều chỉnh thuế nhập khẩu đường nhằm giảm giá đường trong nước. Trung tâm Tin học và Thống kê (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết: Giá đường thế giới hiện bắt đầu giảm, lượng cung trong nước đang tăng lên, đây chính là điều kiện để giá đường trong nước giảm xuống dưới 20.000 đồng/kg. Tại Hà Nội, đường kính trắng loại 1 vẫn đang được bán ra ở mức 23.000 - 24.000 đồng/kg.

Nguồn: http://dantri.com.vn

Ngày: 04/03/2011