Các Tuyên bố chung trong quá trình đàm phán RCEP

Vào 08/2012, 16 Bộ trưởng Kinh tế các nước RCEP đã công bố bản Hướng dẫn Quy tắc và Mục tiêu đàm phán của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), với sự tham gia của 10 nước thành viên ASEAN (Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam), và 06 đối tác FTA của ASEAN (Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, và New Zealand)

Mục tiêu đàm phán của RCEP là đạt được một thỏa thuận hợp tác kinh tế tân tiến, toàn diện, có chất lượng cao và đem lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia. Vòng đàm phán RCEP chính thức được bắt đầu vào đầu năm 2013.

Nội dung đàm phán RCEP bao gồm: thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, hợp tác kinh tế - kỹ thuật, sở hữu trí tuệ, cạnh tranh, giải quyết tranh chấp, thương mại điện tử, doanh nghiệp vừa và nhỏ, và các vấn đề khác. 

Dưới đây sẽ cập nhật các Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo và các Bộ trưởng RCEP trong quá trình đàm phán Hiệp định này.

Thông tin chính thức của RCEP 

Tình hình đàm phán tính đến thời điểm 11/2018 (bản Tiếng Việt)

Outline RCEP 11/2017 (bản Tiếng Việt)

Hướng dẫn quy tắc

Các Tuyên bố chung của Lãnh đạo các nước RCEP

11/2020

11/2019

11/2018

11/2017

09/2016

11/2015

11/2012

Các Tuyên bố chung Bộ trưởng

08/2020

06/2020

09/2019

08/2019

03/2019

03/2018

09/2017

05/2017

11/2016

08/2015

08/2014

08/2013