Trong thời đại toàn cầu hóa, việc mở rộng thị trường quốc tế là cần thiết và quan trọng đối với sự phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thực sự nhận thức được tầm quan trọng của việc khai thác các dữ liệu thương mại và đầu tư vào thị trường quốc tế, điều này đang dẫn đến nhiều khó khăn và thách thức trong quá trình mở rộng thị trường. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam gia nhập thị trường quốc tế hiệu quả, chương trình Sáng kiến Tiếp cận thị trường Toàn cầu đã phối hợp với Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI để tổ chức:

Webinar
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP VIỆT NAM GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ HIỆU QUẢ - 
HƯỚNG DẪN KHAI THÁC CÁC DỮ LIỆU THƯƠNG MẠI – ĐẦU TƯ QUỐC TẾ
TRÊN CÁC CỔNG THÔNG TIN VÀ CÔNG CỤ TRA CỨU TRỰC TUYẾN

Thời gian: 9h30- 11h30 sáng thứ Ba, ngày 04 tháng 04 năm 2023

Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Zoom ((Link Youtube: https://youtu.be/tThEWS8EJco

Webinar đã đưa ra hướng dẫn chi tiết cho các doanh nghiệp khởi nghiệp về cách khai thác thông tin, dữ liệu trên các Cổng thông tin hội nhập của Trung tâm WTO và Hội nhập VCCI, đồng thời hướng dẫn sử dụng một số công cụ tra cứu trực tuyến hữu ích của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC).

Tài liệu Webinar được đính kèm dưới đây: