Văn bản thực thi của Việt Nam

Ngày ban hành: 03/11/2022 Cơ quan ban hành: Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực TP. Hồ Chí Minh

Xem thêm

Bộ Tài chính dự thảo Nghị định trình Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định RCEP giai đoạn 2022 – 2027.

Xem thêm

Ngày ban hành: 18/02/2022 Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương

Xem thêm

Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định RCEP nhằm triển khai hiệu quả Hiệp định này, tận dụng những cơ hội mà Hiệp định mang đến cũng như giải quyết các thách thức đặt ra.

Xem thêm