Diễn biến đàm phán

Bộ Tài chính tổ chức lấy ý kiến doanh nghiệp về phương án cam kết thuế nhập khẩu của Việt Nam trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Israel

Xem thêm

Chiều 2/12 (giờ địa phương), tại Thủ đô Tel Aviv, tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã tuyên bố khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam-Israel.

Xem thêm