Tin tức

Thông tư số 04/2004 sửa đổi tên gọi “Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc” thành “Hiệp định Thương mại Hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện ASEAN-Hàn Quốc.”

Xem thêm

Kết quả Hội nghị Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Asean- Hàn Quốc (AKFTA) vừa được ban tổ chức công bố với việc thống nhất tiêu chí xuất xứ đa số dòng hàng.

Xem thêm

Nhóm hàng xuất khẩu sang Hàn Quốc có tỷ lệ sử dụng ưu đãi thuế quan theo các Hiệp định thương mại tự do (FTA) tốt nhất, gồm: thủy sản 96,32%, rau quả 91,18%, cà phê 94,54% và hạt tiêu lên tới 100%.

Xem thêm

Chuyển đổi Quy tắc cụ thể mặt hàng trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) giúp đảm bảo tính minh bạch đối với doanh nghiệp.

Xem thêm

Bên cạnh việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại các thị trường, thúc đẩy xuất khẩu, Trung Quốc được xác định là thị trường trọng điểm trong xúc tiến thương mại năm 2024.

Xem thêm

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2022-2027 (AKFTA) theo quy định tại dự thảo nghị định vừa được hoàn thiện. Theo đó, khoảng hơn 2.000 dòng thuế có ưu đãi thay đổi (cao hơn hoặc thấp hơn) so với mức ưu đãi hiện hành tại Biểu thuế AKFTA ban hành kèm theo Nghị định số 119/2022//NĐ-CP.

Xem thêm

Các doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn thiết lập hoặc tiếp tục mở rộng cơ sở sản xuất tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ như đồng đốt ammonia hay nguyên liệu chất hiếm sản xuất chất bán dẫn.

Xem thêm

Sau Samsung, hàng loạt “đại gia” Hàn Quốc đang tiếp tục dốc vốn, đưa Việt Nam trở thành cứ điểm sản xuất hàng đầu trên thế giới.

Xem thêm

Ngày 21 tháng 8 năm 2023, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 55, các Hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Kinh tế giữa ASEAN và các nước đối tác Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Đông Á và Hội nghị Bộ trưởng Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã lần lượt diễn ra.

Xem thêm

Những năm qua, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Hàn Quốc vào Việt Nam tăng trưởng nhanh, cho thấy mối quan hệ hợp tác kinh tế ngày một chặt chẽ giữa hai nước. Điều này cũng cho thấy Việt Nam ngày càng trở thành thị trường hấp dẫn đối với nhà đầu tư Hàn Quốc.

Xem thêm