Ấn phẩm - Tài liệu

Thời gian: 09/2021 Đơn vị thực hiện: Trung tâm phát triển Thương mại điện tử - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

Xem thêm

Tính tới thời điểm 12/2020, Việt Nam đã ký kết tổng cộng 15 FTA, và 02 FTA đang trong quá trình đàm phán. Với số lượng này, Việt Nam nằm trong top các nền kinh tế có nhiều FTA nhất trong khu vực và trên thế giới.

Xem thêm

Tháng 9 năm 2011, Báo cáo Đánh giá Tác động của Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Hàn Quốc đối với Kinh tế Việt Nam được ban hành trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại đa biên giai đoạn III (EU-Việt Nam MUTRAP III).

Xem thêm

Hồ sơ thị trường Hàn Quốc 8/2018 - VCCI

Xem thêm