Sách Hướng Dẫn Sử Dụng Trang Thông Tin Hỗ Trợ Xuất Khẩu Cho Các Nước Đang Phát Triển

16/03/2016    72

Liên minh Châu Âu cam kết đưa ra những chính sách thương mại cho phép các đối tác thương mai của chúng tôi ở các nước đang phát triển có thể được lợi ích nhiều nhất từ việc tiếp cận một cách rộng rãi vào thị trường EU. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng tiềm năng mà các cơ chế ưu đãi thương mại của EU dành cho các nước đang phát triển sẽ giúp tăng cường việc xuất khẩu của những nước này sang EU và đòng thời thắt chặt hơn nữa sợi dây liênhệ giữa các nền kinh tế đó với dòng thương mại toàn cầu. Cơ chế này thực sự đi vào cuộc sống khi mà một doanh nghiệp nhỏ ở Châu Phi, Thái Bình Dương hay một nơi nào khác trong thế giới các quốc gia đang phát triển lần đầu tiên bán được các sản phẩm hàng hóa của mình ở Châu Âu.

Để thương mại quốc tế có thể phát huy mạnh mẽ nhất tiềm năng của nó trong thế gới toàn cầu hóa như ngày nay, việc tiếp cận với thông tin đóng vai trò then chốt. Trang thông tin điện tử hỗ trợ xuất khẩu của Ủy ban Châu Âu đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp xuất khẩu tại những nước đang phát triển trong việc tiếp cận với các thông tin một cách dễ dàng và rõ ràng nhất để khai thác tối đa các cơ hội tiếp cận thị trường hiện tại cũng như các cơ hội mới mẻ. Kể từ khi chính thức vận hành vào tháng Hai năm 2004, trang thông tin điện tử hỗ trợ xuất khẩu dành cho các nước đang phát triển đã mở rộng các dịch vụ của mình nhằm cung cấp một công cụ thiết thực chuyển tải các thông tin liên quan và cập nhật tới các thành phần kinh tế ở các nước đang phát triển.

--- Trích Lời chào mừng của Cao Ủy Thương mại Catherine Ashton ---