Hồ sơ thị trường Chile - VCCI

14/06/2018    1024

Hồ sơ thị trường do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện nhằm cung cấp thông tin về các thị trường trọng điểm của nền kinh tế Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp.

Thông tin về hồ sơ thị trường sẽ được phân chia theo từng nước, được cập nhật định kỳ 1 đến 2 lần một năm.

  • Tên chính thức: Cộng hoà Chi-lê
  • Thủ đô : Santiago de Chi-lê
  • Quốc khánh: Ngày độc lập, 18 tháng 9 (1810)
  • Diện tích: 2.006.096 km2
  • Dân số: 17,789,267 người (2017)
  • Ngôn ngữ: Ngôn ngữ chính thức là tiếng Tây Ban Nha. Ngoài ra còn có tiếng Đức, Anh. Cộng đồng người dân tộc thiểu số còn nói tiếng Mapuche, Aymara và Quechua
  • Đơn vị tiền tệ: Đồng Peso Chilê (CLP); 1 USD = 653,9 CLP (2017)
  • Thể chế: Cộng hoà

Thông tin chi tiết thị trường được đính kèm dưới đây: