Giải quyết tranh chấp số DS449

31/12/2013    5806

Hoa Kỳ - Thuế chống bán phá giá và Thuế đối kháng đối với một số sản phẩm của Trung Quốc

Nguyên đơn:

Trung Quốc

Bị đơn:

Hoa Kỳ

Bên thứ ba:

Úc; Canada; Liên minh châu Âu; Nhật Bản; Thổ Nhĩ Kỳ; Việt Nam; Ấn Độ; Nga.

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

GATT 1994: Điều X, VI Hiệp định trợ cấp và các biện pháp đối kháng: Điều 10, 15, 19, 21, 32;

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều. 9, 11

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

17/09/2012

Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật đến ngày 31/12/2013

Tham vấn

Do Trung Quốc khởi kiện

Ngày 17/09/2012, Trung Quốc đề nghị tham vấn với Hoa Kỳ liên quan tới các biện pháp sau:

(i) Một quy định mới ( Luật Công cộng112 – 99) rõ ràng cho phép việc áp dụng thuế đối kháng đối với các quốc gia có nền kinh tế phi thị trường.

(ii) Các quyết đinh và các hành động áp thuế đối kháng được ban hành hoặc thực hiện bởi chính quyền Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ 20/11/2006 tới 13/03/2012 liên quan tới các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc.

(iii) Các biện pháp áp thuế chống bán phá giá cùng với thuế đối kháng cũng như là hệ quả của việc áp dụng đồng thời thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng; và

(iv) Thất bại của Hoa kỳ trong việc trao quyền cho Bộ thương mại Hoa Kỳ (USDOC) liên quan tới việc nhận dạng và tránh tình trạng áp đặt các biện pháp phòng vệ thương mại song song trong các cuộc điều tra hoặc rà soát được khởi xướng vào hoặc trong khoảng thời gian từ 20/11/2006 tới 13/03/2012.

Trung Quốc cho rằng những biện pháp này trái với các Điều 10, 15, 19, 21 và 32 của Hiệp định SCM; Điều VI, X:1, X:2 và X:3 của GATT 1994; và Điều 9 và 11 của ADA.

Ngày 19/11/2012, Trung Quốc yêu cầu thành lập Ban Hội thẩm. Tại cuộc họp ngày 30/11/2012, DSb đã trì hoãn việc thành lập Ban Hội thẩm.

Giai đoạn hội thẩm

Tại cuộc họp ngày 17/12/2012, DSB thành lập Ban Hội thẩm. Úc, Canada, Liên minh chaia Âu, Nhật Bản và Việt Nam yêu cầu tham gia vào vụ kiện với tư cách các bên thứ ba. Sau đó, Ấn Độ và Nga cũng yêu cầu tham gia vào vụ kiện với tư cách các bên thứ ba. Ngày 21/02/2013, Trung Quốc yêu cầu Tổng Giám đốc WTO xác định thành phần tham gia Ban Hội thẩm, Ngày 04/03/2013, Tổng Giám đốc WTO xây dựng Ban Hội thẩm.