Giải quyết tranh chấp số DS439

31/12/2013    3571

Nam Phi – Thuế chống bán phá lên sản phẩm thịt gà đông lạnh nhập khẩu từ Brazil 

Nguyên đơn:

Brazil

Bị đơn:

Nam Phi

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều.2, 2.4, 3, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 5.2, 5.3,5.8, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.7, 6.9, 6.10, 7.1,12.2.1, Phụ luc II

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

21/06/2012

Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật đến ngày 31/12/2013

Tham vấn

Do Brazil khởi kiện

Ngày 21/06/2012, Brazail yêu cầu tham vấn với Nam Phi về phán quyết điều tra sơ bộ và việc áp đặt biện pháp chống bán phá giá tạm thời của Nam Phi đối với thịt gà đông lạnh thuộc chủng Gallus Domesticus, nguyên con và miếng không xương có nguồn gốc ở hoặc nhập khẩu từ Brazil. Phán quyết sơ bộ được Brazil đề cập và thuế chống bán phá giá tạm thời là theo Báo cáo số 389 của Ủy ban Quản lý Thương mại Quốc tế (IATC) và được ban hành trong Thông báo số R-105 của Government Gazette số 35030.

Brazil cho rằng phán quyết sơ bộ và việc áp đặt thuế chống bán phá giá tạm thời cũng như việc khởi xướng và tiến hành điều tra trái với nghĩa vụ của Nam Phi theo quy định của GATT 1994 và các Điều 2.4, 2.4.2, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 5.2, 5.3, 5.8, 6.1, 6.1.2, 6.2, 6.4, 6.5.1, 6.5.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 7.1 và 12.2.1; đoạn 7 và 8 của Phụ luc I; và đoạn 1, 3, 5, 6 và 7 của Phụ lục II trong Hiệp định ADA.