Giải quyết tranh chấp số DS424

31/12/2013    1502

Hoa Kỳ - Các biện pháp chống bán phá giá đối với thép tấm và cuộn không gỉ nhập khẩu từ Ý

Nguyên đơn:

EU

Bị đơn:

Hoa Kỳ

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều. 2, 5.8, 6.8, 9.3, 11.1, 11.2, 11.3

GATT 1994: Điều VI:2

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

01/04/2011

Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật đến ngày 31/12/2013

Tham vấn

Do Liên minh châu Âu khởi kiện

Ngày 01/04/2011, Liên minh châu Âu yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ về các biện pháp chống bán phá giá áp đặt đối với việc nhập khẩu thép tấm và cuộn không gỉ từ Ý. Cụ thể hơn, Liên minh châu Âu yêu cầu tham vấn về ảnh hưởng của sai số tính toán, do việc áp dụng “phương pháp quy về 0”, cáo buộc gây ra bởi Bộ thương mại Hoa Kỳ (“USDOC”) trong suốt quá trình tố tụng của USDOC sau: Cuộc điều tra lần đầu vào tháng 07 năm 1999; thủ tục theo Section 129 vào tháng 09/2007; Ministerial Error Determination vào tháng 10 năm 2007; và rà soát hoàng hôn lần thứ hai vào tháng 12 năm 2010.

Liên minh châu Âu cáo buộc những thủ tục nêu trên là những biện pháp dường như trái với nghĩa vụ của Hoa Kỳ theo quy định tại các Điều 2, 5.8, 6.8, 9.3, 11.1, 11.2, và 11.3 của Hiệp định ADA, và Điều VI:2 của GATT 1994.