Giải quyết tranh chấp số DS281

14/05/2013    367

Hoa Kỳ - Các biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm xi măng nhập khẩu từ Mexico

Nguyên đơn

Mexico

Bị đơn:

 

Các Các bên thứ ba:

Hoa Kỳ

 

Canada; Trung Quốc; Đài Loan Trung Quốc; EC; Nhật Bản

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định thành lập WTO: Điều  XVI:4; Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều  1Phụ lục II345682910,111218; GATT 1994: Điều  IIIVIX

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn

31/01/2003

Ngày thông báo đạt được thỏa thuận chung

16/05/2007

Bản tóm tắt dưới đây được cập nhật đến ngày 24 tháng 02 năm 2010

Tham vấn

Ngày 03/02/2003, Mexico yêu cầu tham vấn với Hoa Kỳ liên quan đến một số biện pháp chống bán phá giá mà Hoa Kỳ áp dụng đối với sản phẩm xi măng portland xám và clanker xi măng (Gray Portland cement and cement clinker) nhập khẩu từ Mexico. Mexico cho rằng Hoa Kỳ đã vi phạm các Điều 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 và 18 của Hiệp định ADA, Điều III, VI và X của GATT 1994 và Điều XVI:4 của Hiệp định WTO trong các vấn đề sau:

-       các kết luận cuối cùng trong một số cuộc rà soát hành chính và rà soát hoàng hôn ;

-       quyết định của Cơ quan điều tra Hoa Kỳ về việc tiếp tục lệnh áp thuế chống bán phá giá; và

-       việc Cơ quan điều tra Hoa Kỳ từ chối yêu cầu của các nhà sản xuất Mexico tiến hành một cuộc rà soát hành chính do thay đổi hoàn cảnh,

-       một số luật, quy định và thông lệ (như phương pháp Zeroing – phương pháp tính biên độ phá giá quy về 0 các biên độ âm) đã được Cơ quan điều tra Hoa Kỳ áp dụng nhằm đưa ra những phán quyết nói trên.

Giai đoạn Hội thẩm

Tham vấn không thành công, do đó ngày 29/07/2003, Mexico yêu cầu WTO thành lập Ban Hội thẩm giải quyết tranh chấp vụ việc này. Tại cuộc họp ngày 18/08/2003, DSB đã trì hoãn việc thành lập Ban Hội thẩm. Tuy nhiên, Ban Hội thẩm đã đượcc thành lập sau đó tại cuộc họp của DSB ngày 29/08/2003 sau khi có yêu cầu lần thứ hai của Mexico.

Trung Quốc, EC, Nhật Bản, Đài Loan và sau đó là Canada (ngày 05/09/2003) yêu cầu được tham gia vào vụ kiện với tư cách là bên thứ ba.

Ngày 24/08/2004, do các bên không thể cùng thống nhất được về thành phần của Ban Hôi thẩm, Mexico đã phải yêu cầu Tổng giám đốc WTO chỉ định các thành viên cho Ban Hội thẩm.

Ngày 03/09/2004, thành phần của Ban Hội thẩm được xác định.

Ngày 01/03/2005, Chủ tịch Ban Hội thẩm thông báo với DSB về khả năng không thể hoàn thành các công việc trong vòng 6 tháng do có quá nhiều cáo buộc liên quan trong vụ việc này, do tính chất phức tạp của vụ kiện cũng như một số trì hoãn trong lịch trình làm việc của Ban Hội thẩm. Ban Hội thẩm dự kiến sẽ hoàn thành Báo cáo giải quyết tranh chấp vào cuối tháng 10/2005.

Ngày 03/10/2005, Ban Hội thẩm tiếp tục thông báo với DSB về khả năng không thể hoàn thành công việc vào cuối tháng 10 như dự kiến trước đó và hy vọng sẽ kết thúc vào tháng 01/2006.

Ngày 16/01/2006, Chủ tịch Ban Hội thẩm thông báo với DSB rằng Mexico đã yêu cầu và được Ban Hội thẩm chấp nhận tạm ngừng các công việc của Ban Hội thẩm, theo Điều 12.12 của DSU, cho đến khi có thông báo tiếp theo để hai bên thương lượng và tìm một giải pháp thỏa mãn chung. Đến ngày 14/01/2007, sau 1 năm tạm ngừng công việc, Ban Hội thẩm không nhận được thêm thông báo nào từ phía các bên, do đó theo Điều 12.12 của DSU, thẩm quyền của Ban Hội thẩm hết hiệu lực.

Đạt được thỏa thuận chung

Ngày 16/05/2007, Hoa Kỳ và Mexico thông báo với DSB về việc hai bên đã đạt được một thỏa thuận chung theo Điều 3.6 DSU đó là ký kết một Hiệp định giữa Hoa Kỳ và Mexico ngày 06/03/2006 (“Hiệp định thương mại đối với mặt hàng ximăng”). Hiệp định này tạo điều kiện tăng cường thương mại song phương mặt hàng xi măng và giải quyết được các vấn đề tranh chấp liên quan đến lệnh áp thuế chống bán phá giá của Hoa Kỳ đối với mặt hàng xi măng của Mexico, cụ thể lệnh áp thuế sẽ  được dỡ bỏ trước ngày 01/02/2009.