Giải quyết tranh chấp số DS215

09/03/2010    113

Philippines — Những biện pháp chống bán phá giá liên quan đến Nhựa thông Polypropylene nhập khẩu từ Hàn Quốc


Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

Hàn Quốc

Bị đơn:

Philippines

Các bên thứ ba:

 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Phụ lục II, Điều 3, 5, 6, 7, 2, 9, 12

   

Yêu cầu tham vấn ngày:

15 tháng 12 năm 2000

Bản tóm tắt cập nhật về vụ kiện

Bản tóm tắt được cập nhật ngày 24 tháng 02 năm 2010

Có yêu cầu tham vấn – không thành lập Ban hội thẩm, không thông báo giải quyết vụ việc
Do Hàn Quốc khởi kiện.
Ngày 15 tháng 12 năm 2000, Hàn Quốc yêu cầu tham vấn với Philippines về Quyết định sơ bộ và Quyết định cuối cùng của Ủy ban Thuế quan của Phillippines liên quan đến mặt hàng nhựa thông Polypropylene nhập khẩu từ Hàn Quốc, lần lượt được ban hành vào ngày 15 tháng 11 năm 1999 và ngày 11 tháng 09 năm 2000. Hàn Quốc cho rằng Phillippines đã mắc lỗi trong những quyết định này, dẫn đến những phán quyết và kết luận sai lỗi liên quan đến sản phẩm tương tự, phá giá, thiệt hại và mối quan hệ nhân quả cũng như việc áp đặt, tính toán hay thu thập biên phá giá không tương thích với nghĩa vụ theo cam kết của Phillippines theo Hiệp định Chống bán phá giá, nói riêng, nhưng không chỉ giới hạn, Điều 2, 3, 5, 6 (bao gồm Phụ lục II), 7, 9, và 12, và Điều VI của GATT 1994.