Giải quyết tranh chấp số DS208

09/03/2010    117

Thổ Nhĩ Kỳ — Thuế chống bán phá giá đối với ống nối bằng sắt, thép

Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

Brazil

Bị đơn:

Thổ Nhĩ Kỳ

Các bên thứ ba:

 

Các hiệp định có liên quan (nêu ra trong yêu cầu tham vấn):

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều 1, 3, 5, 6, 2, 12, 15; GATT 1994: Điều VI

Yêu cầu tham vấn ngày:

09 tháng 10 năm 2000

 
Bản tóm tắt cập nhật về vụ kiện
Bản tóm tắt được cập nhật ngày 24 tháng 02 năm 2010
Có yêu cầu tham vấn – Không thành lập Ban hội thẩm, Không thông báo giải quyết vụ kiện
Do Brazil khởi kiện.
Ngày 9 tháng 10 năm 2000, Brazil đã yêu cầu tham vấn với Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến thuế chống bán phá giá đối với ống nối bằng sắt, thép nhập khẩu từ Brazil áp đặt theo Thông báo Số 2000/3 (được công bố trong Công báo của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26 tháng 04 năm 2000). Brazil cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã không đảm bảo những thông báo thích hợp trong vụ việc này, rằng việc thiết lập các tình tiết thực tế của nước này là không thích hợp, và đánh giá những tình tiết này không công bằng và khách quan, đặc biệt trong:

  • việc khởi xướng điều tra;
  • việc tiến hành điều tra, bao gồm việc đánh giá, kết luận và ra phán quyết về hành vi bán phá giá và thiệt hại 
  • việc đánh giá, kết luận và ra phán quyết về mối quan hệ nhân quả giữa hành vi bán phá giá và thiệt hại;
  • việc áp đặt mức thuế chống bán phá giá.

Brazil cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã hành động không nhất quán với Điều VI của GATT 1994 và các Điều 2, 3, 5, 6, 12 và 15 của Hiệp định Chống bán phá giá.