Giải quyết tranh chấp số DS189

09/03/2010    145

Argentina - Biện pháp chống bán phá giá chính thức áp dụng đối với sứ lát nền nhập khẩu từ Ý


Tiêu đề:

Argentina — Gạch men

Nguyên đơn:

Cộng đồng Châu Âu

Bị đơn:

Argentina

Các bên thứ ba:

Nhật Bản; Thổ Nhĩ Kỳ; Hoa Kỳ

Yêu cầu tham vấn ngày:

26 tháng 01 năm 2000

Báo cáo của Ban Hội thẩm ban hành ngày:

28 tháng 09 năm 2001

Bản tóm tắt cập nhật về vụ kiện 
Bản tóm tắt được cập nhật ngày 24 tháng 02 năm 2010
Thông qua Báo cáo của Ban Hội thẩm
Do Cộng đồng Châu Âu khởi kiện
Ngày 12/11/1999, nhà chức trách Argentina ra quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm sứ lát nền nhập khẩu từ Ý, một nước thành viên EC. Ngày 26/1/2000, EC gửi yêu cầu tham vấn đến Argentina yêu cầu xem xét lại quyết định này với các lý do cơ quan điều tra Argentina đã vi phạm quy định về điều tra chống bán phá giá khi:

  1. Bỏ qua tất cả các thông tin về giá trị thông thường và giá xuất khẩu mà các nhà xuất khẩu Ý được lựa chọn điều tra đã cung cấp mà không có lý do chính đáng;
  2. Không tính biên độ phá giá riêng cho từng nhà xuất khẩu trong nhóm được lựa chọn điều tra;
  3. Không điều chỉnh hợp lý các mức giá liên quan cho phù hợp với những khác biệt về đặc tính vật lý giữa các sản phẩm sứ lát nền bán tại Ý với các sản phẩm xuất sang Argentina; và
  4. Không thông báo cho các nhà xuất khẩu Ý về các dữ kiện thực tế cơ bản được cơ quan này sử dụng để ra quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức.

Với các lý do này, EC cho rằng biện pháp chống bán phá giá mà Argentina áp dụng không phù hợp với các Điều 2.4, 6.8 và Phụ lục II, 6.9 và 6.10 Hiệp định ADA.
Giai đoạn Hội thẩm
Thành lập Ban Hội thẩm
Tham vấn giữa EC và Argentina đã không đạt được kết quả. Vì vậy ngày 07/11/2000, EC đã khởi kiện việc này ra WTO bằng cách gửi đơn yêu cầu thành lập Ban hội thẩm cho vụ tranh chấp này với nhiều khiếu nại khác nhau. Tại cuộc họp ngày 26/09/2000, DSB đã hoãn việc thành lập Ban hội thẩm này của EC. Tuy nhiên, trong cuộc họp ngày 27/11/2000, DSB đã chấp nhận đơn yêu cầu thành lập Ban hội thẩm lần 2 của EC (trong đó các khiếu nại đã giảm bớt chỉ còn khiếu nại liên quan đến biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sứ lát nền nhập khẩu từ Ý). Nhật Bản, Thỗ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ cũng yêu cầu được tham gia vụ kiện với tư cách bên thứ ba.
Ban Hội thẩm giải quyết vụ kiện này được thành lập ngày 12/01/2001.
Thông qua Báo cáo của Ban Hội thẩm
Ban Hội thẩm đã tiến hành xem xét vụ việc và đã công khai Báo cáo của mình về vụ việc này ngày 28/09/2001 đến các bên trong vụ việc và các thành viên WTO. Trong Báo cáo này, Ban Hội thẩm kết luận:

  1. Argentina đã vi phạm Điều 6.8 và Phụ lục II Hiệp định ADA khi cơ quan có thẩm quyền của nước này đã bỏ qua phần lớn các thông tin mà các nhà xuất khẩu Ý cung cấp trong quá trình cơ quan này xác định giá thông thường và giá xuất khẩu, và không hề thông báo cho các nhà xuất khẩu lý do vì sao không chấp nhận các thông tin này;
  2. Argentina đã vi phạm Điều 6.10 của Hiệp định ADA khi không tính biên phá giá riêng cho mỗi nhà xuất khẩu thuộc diện điều tra.
  3. Argentina đã vi phạm Điều 2.4 của Hiệp định ADA khi không thực hiện các điều chỉnh hợp lý cho phù hợp với những khác biệt về đặc tính vật lý của sản phẩm liên quan trong khi những khác biệt này có ảnh hưởng đáng kể đến việc so sánh giá;
  4. Argentina đã vi phạm Điều 6.9 Hiệp định ADA khi không thông báo cho các nhà xuất khẩu về các dữ kiện thực tế chủ yếu được sử dụng để ra quyết định về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức.

Báo cáo này của Ban Hội thẩm đã chính thức được DSB thông qua ngày 05/11/2001 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày này.


Tình hình thực thi quyết định giải quyết tranh chấp của DSB


Sau khi có Báo cáo của Ban Hội thẩm được DSB thông qua, EC và Argentina đã tiến hành thảo luận về cách thức thực thi quyết định giải quyết tranh chấp này của DSB. Ngày 20/12/2001, EC và Argentina đã thông báo cho DSB rằng họ đã đạt được thỏa thuận chung theo đó Argentina có 5 tháng để thực hiện các quyết định và khuyến nghị giải quyết tranh chấp của DSB (tức là từ 05/11/2001 đến 05/04/2002).
Trong cuộc họp của DSB ngày 22/05/2002, Argentina đã thông báo việc thực thi quyết định của DSB như sau: Ngày 24/04/2002, Bộ Sản Xuất nước này đã ra Nghị quyết số 76/02 hủy quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá bị khiếu kiện. Với việc ban hành Nghị quyết này, Argentina xem như đã thực thi đầy đủ quyết định và khuyến nghị của DSB trong vụ việc này. EC đánh giá cao việc thực thi nghiêm túc và nhanh chóng này của Argentina.


Vụ tranh chấp kết thúc.