Giải quyết tranh chấp số DS078

09/03/2010    197

Tiêu đề

 

Nguyên đơn:

Colombia

Bị đơn:

Mỹ

Bên thứ 3

 

Yêu cầu tham vấn ngày:

28 tháng 04 năm 1997

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện:

Bản tóm tắt cập nhật vụ kiện tới ngày 24 tháng 02 năm 2010:

Có yêu cầu tham vấn – Không thành lập Ban hội thẩm, Không thông báo giải quyết vụ kiện.

Do Colombia khởi kiện

Ngày 28 tháng 04 năm 1997, Colombia yêu cầu tham vấn với Mỹ về Tuyên cáo của tổng thống Mỹ số 6961 ra ngày 28 tháng 11 năm 1996 theo đó thông qua biện pháp tự vệ đối với hàng chổi nhập khẩu. Colombia cho rằng việc thông qua biện pháp này vi phạm các nghĩa vụ của Mỹ theo điều khoản 2, 4, 5, 9 và 12 của Hiệp định về Các biện pháp Tự vệ, điều khoản II, XIII và XIX của GATT 1994. Colombia cũng tuyên bố lợi ích của quốc gia này đã bị xâm phạm theo GATT 1994.