Đối thoại ASEAN - Liên minh Châu Âu (EU)

23/02/2010    239

EU là một trong những đối tác thương mại chủ chốt và là nguồn đầu tư chính vào khu vực ASEAN. Tổng kim ngạch thương mại của ASEAN với EU đã tăng từ 186,7 tỷ USD năm 2007 lên 202,5 tỷ USD năm 2008. Tổng số vốn đầu tư trực tiếp từ EU vào ASEAN cũng tăng từ 10,6 tỷ USD năm 2006 lên 12,4 tỷ USD năm 2008. Số lượt khách du lịch đến từ các nước EU cũng tăng từ 7,7 triệu người năm 2007 lên 8,2 triệu người năm 2008.


Nhằm xúc tiến thương mại và đầu tư giữa hai khu vực, ASEAN và EU đã thông qua Sáng kiến thương mại liên khu vực ASEAN-EU (TREATI) – một cơ chế/quá trình thảo luận chiến lược về các vấn đề kinh tế và thương mại. TREATI cũng bao gồm cả hỗ trợ kỹ thuật và đặt nền móng cho sự phát triển của một Hiệp định thương mại tự do giữa ASEAN và EU.

Nhằm thực thi TREATI, nhiều hoạt động khác nhau đã được tiến hành trong giai đoạn 2004-2009, trong đó có các hội thảo và hội đàm giữa các quan chức và đại diện kinh doanh của hai bên về những vấn đề liên quan đến hỗ trợ thương mại, đầu tư, an toàn thực phẩm, các biện pháp kiểm dịch động thực vật và hải quan.


Các quan hệ kinh tế giữa ASEAN và EU dự kiến sẽ được mở rộng và tăng cường với sự bắt đầu các cuộc đàm phán FTA giữa hai bên từ tháng 5 năm 2007. Một Ủy ban hỗn hợp thành viên là các quan chức cấp cao đã được thành lập để đề ra phương thức, chương trình làm việc và các mốc thời gian cho các đàm phán FTA. Ủy ban hỗn hợp ASEAN-EU đã họp 7 lần để hoàn thiện các chi tiết cho các vòng đàm phán. Sáu nhóm chuyên gia đã được thành lập về các vấn đề Dịch vụ và Thành lập/Đầu tư, Các quy tắc xuất xứ, Các biện pháp kiểm dịch động thực vật, các rào cản kỹ thuật trong thương mại (TBT), Hải quan và Hỗ trợ thương mại và Giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, để xem xét kỹ hơn về hình thức thỏa đáng cho các đàm phán FTA, cuộc họp lần thứ 7 của Ủy ban hỗn hợp tiến tới FTA giữa ASEAN và EU được tổ chức vào ngày 5-6/3/2009 tại Kuala Lumpur đã thống nhất tạm hoãn lại các cuộc đàm phán.

         Văn bản liên quan: