Hiệp định Thương mại Tự do EU – Hàn Quốc

04/08/2011    349

Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh Châu Âu (EU) và Hàn Quốc là hiệp định đầu tiên trong thế hệ FTA mới của EU bắt đầu năm 2007. Hiệp định được hai bên ký kết vào ngày 06/10/2010 tại Brussels.

Hiệp định bao gồm 15 Chương, 3 Nghị định thư, một số phụ lục và 4 bản diễn giải.

Các Chương và Phụ lục:

Lời mở đầu

Chương 1: Mục tiêu và các định nghĩa chung

Chương 2: Đối xử quốc gia và Tiếp cận thị trường hàng hóa

Chương 3: Phòng vệ Thương mại

Chương 4: Các rào cản kỹ thuật trong thương mại (TBT)

Chương 5: Các biện pháp kiểm dịch động thực vật

Chương 6: Thuận lợi hóa thương mại và hải quan

Chương 7: Thương mại dịch vụ, thành lập doanh nghiệp và thương mại điện tử

Chương 8: Thanh toán và dịch chuyển vốn

Chương 9: Mua sắm chính phủ

Chương 10: Sở hữu trí tuệ

  • Phụ lục 10-A: Chỉ dẫn địa lý đối với nông sản và thực phẩm
  • Phụ lục 10-B: Chỉ dẫn địa lý đối với rượu vang, rượu aromated và rượu mạnh

Chương 11: Vấn đề cạnh tranh

Chương 12: Vấn đề minh bạch

Chương 13: Thương mại và Phát triển bền vững

  • Phụ lục 13: Hợp tác về thương mại và phát triển bền vững

Chương 14: Giải quyết tranh chấp

Chương 15: Các điều khoản tổ chức chung cuối cùng

Các nghị định thư:

Nghị định thư 1 về Quy tắc xuất xứ

Nghị định thư 2 về Hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong các vấn đề hải quan

Nghị định thư 3 về Hợp tác văn hóa

Các diễn giải:

Diễn giải về Dịch vụ cung cấp bảo hiểm qua biên giới theo Danh mục cam kết tại Phụ lục 7-A

Diễn giải về Kế hoạch cải cách bưu điện Hàn Quốc

Diễn giải liên quan đến các cam kết đặc biệt trong dịch vụ viễn thông

Diễn giải về các quy định liên quan đến quy hoạch, quy hoạc đô thị và bảo vệ môi trường

Lưu ý: Để download văn kiện xin vui lòng click trực tiếp vào từng Chương, Phụ lục, Nghị định thư hoặc Diễn giải