Quyết định 2795/QĐ-BCT 2022 ủy quyền tiếp nhận đăng ký mã số chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế của Na Uy, Thụy Sỹ

16/12/2022    623

Ngày ban hành: 16/12/2022 

Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương

Ngày 16/12/2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2795/QĐ-BCT ủy quyền tiếp nhận đăng ký mã số chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Na Uy và Thụy Sỹ.

Theo đó, Bộ Công Thương Ủy quyền cho Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức triển khai việc đăng ký và thu hồi mã số chứng nhận xuất xứ hàng hóa (mã số REX) theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) của Na Uy và Thụy Sỹ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Quyết định chi tiết được đính kèm dưới đây: