Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 17: Xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN – con đường ở phía trước

21/03/2011    124

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 17 (AEM Retreat-17) đã được tổ chức tại thủ đô Viêng Chăn, Lào trong 2 ngày 26-27/2 năm 2011. Mục tiêu chính của Hội nghị là xây dựng kế hoạch hợp tác của ASEAN năm 2011 và thảo luận một số định hướng chiến lược về hội nhập kinh tế của ASEAN trong những năm tiếp theo với ưu tiên là thực thi Lộ trình xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đến năm 2015.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy 83,2% tổng số biện pháp nêu cho giai đoạn 2008-2009 đã được hoàn thành. Việt Nam là một trong 3 nước thành viên có mức thực hiện cao nhất với trên 94,2% số biện pháp đã hoàn thành. Tuy vậy, ở tầm chung nhiều cam kết hội nhập của khu vực chưa được nội luật hóa một cách đầy đủ, quá trình hài hòa hóa chính sách, quy định, tiêu chuẩn trong nước giữa các thành viên diễn ra không như mong đợi. Đặc biệt, trong giai đoạn 2010 – 2011 có 104 biện pháp trong Lộ trình xây dựng AEC cần hoàn tất nhưng năm 2010 mới chỉ hoàn thành khoảng 40%.

Nhiều giải pháp lớn được đưa ra nhằm giám sát tốt hơn việc thực thi Lộ trình xây dựng AEC của các thành viên như hoàn thiện Biểu đánh giá thực hiện AEC, xây dựng Hệ thống tính điểm về chất lượng triển khai AEC đối với từng thành viên và nâng cao năng lực của cơ quan điều phối thực hiện AEC ở cấp quốc gia cũng như khu vực.

Tại Hội nghị, vấn đề tăng cường đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo điều kiện phát huy tốt nhất lợi ích thiết thực của AEC trong khối này đã được nhấn mạnh.

Trong quan hệ với các bên đối thoại, Hội nghị đã nhìn nhận những biến đổi mạnh mẽ trong cấu trúc liên kết khu vực, đặc biệt là sự hình thành của các trung tâm kinh tế mới nổi trong khu vực đang ảnh hưởng nhiều chiều đến vị thế của ASEAN, từ đó thống nhất quan điểm rằng ASEAN cần khẩn trương triển khai đầy đủ, đúng hạn các mục tiêu hội nhập nội khối, củng cố “vai trò trung tâm” trong quan hệ với các bên đối tác cũng như thực hiện nhiều biện pháp tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, đối tác giữa ASEAN với các đối tác ngoài khối như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, EU, Nga.

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI