Hiệp định CPTPP đối với ngành giày dép: Bình luận của người trong cuộc

28/09/2021    140

Thời gian: 2021

Bộ Công Thương phối hợp với Đoàn đàm phán Chính phủ về Kinh tế và Thương mại quốc tế biên soạn cẩm nang “Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đối với ngành giày dép: Bình luận của người trong cuộc”. 

Cẩm nang này cung cấp các thông tin cụ thể và đặc biệt là những phân tích, bình luận về các nội dung, cam kết của Hiệp định đối với ngành giày dép với mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp ngành giày dép tiếp cận, nắm bắt và tận dụng Hiệp định CPTPP một cách có hiệu quả nhất. Cẩm nang này là nguồn tham khảo hữu ích về cam kết của Hiệp định CPTPP trong lĩnh vực giày dép không chỉ cho các doanh nghiệp mà còn các cơ quan quản lý và người dân, góp phần vào việc thực thi hiệu quả Hiệp định CPTPP, đem lại lợi ích thiết thực cho đất nước, doanh nghiệp và người dân. 

Nguồn: Cổng thông tin FTA (fta.moit.gov.vn)

Bấm vào đây để đọc sách