Hướng dẫn các bước nhập khẩu thương mại vào Israel

19/07/2021    233

Thời gian: 7/2021

Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Israel

Ấn phẩm “Hướng dẫn các bước nhập khẩu thương mại vào Israel” dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và các nhà nhập khẩu lần đầu bao gồm các bước thủ tục, hồ sơ thông quan mà một pháp nhân kinh tế tại Israel cần tiến hành để nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào thị trường này; và để giới thiệu với các doanh nghiệp Việt Nam tham khảo, phối hợp, trong trường hợp quan tâm, mở rộng hợp tác kinh doanh với thị trường và các đối tác Israel.

Bản mềm Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: