Vương quốc Anh gia nhập CPTPP: Tiếp cận chiến lược của Vương quốc Anh

28/06/2021    108

Thời gian thực hiện: 2021

Đơn vị thực hiện: Bộ Thương mại quốc tế Vương quốc Anh

Anh sẽ sớm bắt đầu đàm phán để gia nhập CPTPP - một trong những hiệp định thương mại tự do lớn nhất trên thế giới với tổng GDP lên đến 9 nghìn tỷ bảng Anh vào năm 2019.

“Vương quốc Anh gia nhập CPTPP: Tiếp cận chiến lược của Vương quốc Anh” đưa ra: tình huống chiến lược để gia nhập hiệp định thương mại, phác thảo cách tiếp cận đàm phán, phản ứng của chính phủ đối với quá trình tham vấn về CPTPP và đánh giá phạm vi kinh tế ban đầu đối với tư cách thành viên CPTPP.

Tài liệu (Tiếng Anh) được đính kèm dưới đây: