Quyết định số 112/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008 v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2009-2011

09/01/2009    188

Ngày có hiệu lực: 01/01/2009

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính

Ngày 01/12/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 112/2008/QĐ-BTC v/v Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2009-2011.

Ngày có hiệu lực: 01/01/2009

Toàn văn Quyết định được đính kèm dưới đây.