Quyết định số 41/2007/QĐ-BTC ngày 31/5/2007 v/v Ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN- Hàn Quốc

09/07/2007    158

Ngày ban hành: 31/05/2007

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính

Ngày 31/05/2007, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 41/2007/QĐ-BTC v/v Ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN- Hàn Quốc.

Quyết định được đính kèm dưới đây: