Thông tư số 38/2009/TT-BCT ngày 18/12/2009 v/v Thực hiện Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Quy tắc xuất xứ của Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc

09/02/2010    176

Ngày ban hành: 18/12/2009

Cơ quan ban hành: Bộ Công thương

Ngày 18/12/2009, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 38/2009/TT-BCT v/v Thực hiện Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Quy tắc xuất xứ của Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc.

Toàn văn Thông tư được đính kèm dưới đây: