Thông tư số 17/2009/TT-BCT ngày 29/06/2009 v/v Sửa đổi QĐ số 02/2007/QĐ-BTM ngày 08/01/2007 v/v Ban hành Quy chế cấp C/O Mẫu AK để hưởng các ưu đãi theo AKFTA

09/07/2009    155

Ngày ban hành: 29/06/2009

Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương

Ngày 29/06/2009, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 17/2009/TT-BCT ngày 29/06/2009 v/v Sửa đổi Quyết định số 02/2007/QĐ-BTM ngày 08/01/2007 v/v Ban hành Quy chế cấp C/O Mẫu AK để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế giữa Chính phủ các nước thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc.

Ngày có hiêu lực: 14/08/2009

Toàn văn thông tư được đính kèm dưới đây: