[UNCTAD] Giám sát Xu hướng Đầu tư Thế giới số 37: Hiệp định RCEP

15/12/2020    137

Thời gian: Tháng 11 năm 2020

Đơn vị thực hiện: Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), được ký kết vào ngày 15 tháng 11 năm 2020, là một trong những hiệp định thương mại và đầu tư lớn nhất thế giới. Hiệp định có thể tạo ra một động lực đáng kể cho đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong khu vực.

Các điều khoản đầu tư trong hiệp định chủ yếu củng cố khả năng tiếp cận thị trường hiện có như trong rất nhiều các hiệp định song phương khác. Tuy nhiên, các điều khoản liên quan đến tiếp cận thị trường và kỷ luật trong thương mại, dịch vụ và thương mại điện tử có liên quan nhiều đến chuỗi giá trị khu vực và đầu tư tìm kiếm thị trường.

Một thách thức quan trọng đối với RCEP là tuân thủ các nỗ lực hội nhập kinh tế vào thời điểm căng thẳng địa chính trị và thương mại toàn cầu và nội khối. Suy thoái kinh tế toàn cầu do đại dịch gây ra cũng sẽ hạn chế tiềm năng của RCEP trong việc mở rộng thương mại, đầu tư GVCs ngắn hạn.

Ấn phẩm Giám sát Xu hướng Đầu tư Thế giới số 37: Hiệp định RCEP cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình trạng hiện tại của đầu tư trực tiếp nước ngoài và đánh giá mức độ đóng góp tiềm năng mà hiệp định RCEP có thể tạo ra cho các dòng chảy đầu tư. Ấn phẩm tập trung vào các tác động đối với phát triển chuỗi giá trị khu vực và triển vọng phục hồi hậu Covid-19.

Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: