Hiệp định CPTPP và VPA/FLEGT: Cơ hội và thách thức đối với ngành công nghiệp gỗ của Việt Nam

22/03/2019    1072

Đơn vị thực hiện: Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam

Trong khuôn khổ Diễn đàn ngành công nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ, lâm sản năm 2018 - Thành công, bài học kinh nghiệm; giải pháp bứt phá năm 2019.

Mô tả: 

Bài tham luận trình bày phân tích thực trạng xuất, nhập khẩu của Việt Nam liên quan đến các nước CPTPP và với EU, từ đó xem xét các cơ hội và thách thức mà Hiệp định CPTPP và Hiệp định VPA/FLEGT mang lại cho ngành gỗ và lâm sản Việt Nam.

Tham luận được đính kèm dưới đây.