Hội nghị giữa kỳ Bộ trưởng RCEP lần thứ 7 tại Campuchia

10/04/2019    171

Hội nghị giữa kỳ Bộ trưởng các nền kinh tế Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã được tổ chức ngày 02/03/2019 tại Xiêm Riệp, Campuchia.

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng tái khẳng định quyết tâm ký kết một Hiệp định RCEP hiện đại, toàn diện, chất lượng cao và có lợi ích cho các bên vào năm 2019, đồng thời vui mừng trước những tiến độ đã đạt được về tiếp cận thị trường và đàm phán văn bản. Nhận thấy rằng các công việc cần làm còn rất lớn, các Bộ trưởng đã đồng ý tăng cường thảo luận từ nay đến cuối năm.

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập