Cơ hội và thách thức của ngành bảo hiểm trong bối cảnh Việt Nam gia nhập CPTPP

14/12/2018    417

Người thực hiện: ThS. Đinh Ngọc Linh, Ths. Trần Thị Quỳnh Hoa - Viện Chiến lược và Chính sách tài chính

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Mô tả:

Việc ký kết các FTA, chú trọng hội nhập kinh tế quốc tế đã góp phần quan trọng đối với việc mở rộng thị trường dịch vụ tài chính nói chung và dịch vụ bảo hiểm nói riêng tại Việt Nam. Bên cạnh những cơ hội, quá trình hội nhập nói chung trong lĩnh vực bảo hiểm nói riêng tiềm ẩn không ít rủi ro và thách thức, đòi hỏi các DNBH Việt Nam không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị, để không chỉ đứng vững, mà còn khẳng định vị trí của mình trong khu vực và quốc tế. Để có thể phát triển thị trường bảo hiểm bền vững, không chỉ các DNBH mà đơn vị quản lý DNBH cũng cần chủ động xác định và tận dụng tốt cơ hội cũng như ứng phó hiệu quả thách thức mà các FTA đem lại.

Chi tiết nghiên cứu được đính kèm dưới đây: