Ngành ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh thực thi Hiệp định CPTPP

14/12/2018    452

Người thực hiện: ThS. Nguyễn Thuy Linh, TS. Vũ Ngọc Diệp, TS. Lê Mai Trang - Trường ĐH Thương mại

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Mô tả:

Nghiên cứu so sánh những thay đổi về nội dung giữa TPP và CPTPP, tập trung tìm hiểu những cam kết trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Nghiên cứu sử dụng mô hình SWOT để phân tích, nhận diện những điểm mạnh, điểm yếu cùng những cơ hội và thách thức của ngành Ngân hàng khi Việt Nam sẽ gặp phải trước thềm CPTPP. Qua đó, nghiên cứu đưa ra các giải pháp cho các ngân hàng Việt Nam nhằm vượt qua được thách thức cũng như tận dụng tốt các cơ hội để tồn tại và phát triển trong bối cảnh hội nhập và tham gia CPTPP.

Chi tiết nghiên cứu được đính kèm dưới đây: