Thông tư 20/2014/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN- Hàn Quốc

24/06/2014    1481

Ngày ban hành: 25/06/2014

Cơ quan ban hành: Bộ Công thương

Ngày 25/06/2014, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 20/2014/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN- Hàn Quốc.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/07/2014.

Thông tư được đính kèm dưới đây: