Văn kiện các Hiệp định giữa ASEAN và Hồng Kông (Trung Quốc)

17/11/2017    5390

Ngày 12/11/2017, ASEAN và Hồng Kông (Trung Quốc) đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại tự do (AHKFTA) và Hiệp định Đầu tư (AHKIA).

Hiệp định Thương mại Tự do (AHKFTA) và Hiệp định Đầu tư (AHKIA) có hiệu lực đầy đủ vào ngày 12/2/2021. Ngày có hiệu lực của AHKFTA và AHKIA đối với Hồng Kông và các quốc gia thành viên ASEAN lần lượt như sau:

AHKFTA

Hồng Kông, Lào, Myanmar, Singapore, Thái Lan, Việt Nam: 11/06/2019

Malaysia: 13/10/2019 

Philippines: 12/05/2020

Indonesia: 04/07/2020

Brunei: 20/10/2020

Campuchia: 12/02/2021

AHKIA

Hồng Kông, Lào, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam: 17/06/2019 

Malaysia: 13/10/2019

Indonesia: 04/07/2020

Brunei: 20/10/2020

Campuchia: 12/02/2021

Hiệp định này bao hàm toàn diện các lĩnh vực từ thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, hợp tác kinh tế và kỹ thuật, công cụ giải quyết tranh chấp và các lĩnh vực liên quan khác. Hiệp định được kỳ vọng sẽ cải thiện luật pháp, phát triển mở cửa thị trường và đối xử công bằng, bình đẳng trong thương mại và đầu tư, đồng thời đem lại nhiều cơ hội kinh doanh, đầu tư và hợp tác giữa Hồng Kông và ASEAN.

Văn kiện Hiệp định Thương mại Tự do (AHKFTA):

Lời mở đầu

 

Chương 1

Thành lập Khu vực Thương mại tự do, Mục tiêu, Định nghĩa chung và Diễn giải

Chương 2:

Thương mại Hàng hóa

Phụ lục 2-1: (Lộ trình cắt giảm thuế quan)

Phần 2: Biểu cam kết của Brunei

Phần 3: Biểu cam kết của Campuchia

Phần 4: Biểu cam kết của Indonesia

Phần 5: Biểu cam kết của Lào

Phần 6: Biểu cam kết của Malaysia

Phần 7: Biểu cam kết của Myanmar

Phần 8: Biểu cam kết của Philippines

Phần 9: Biểu cam kết của Singapore

Phần 10: Biểu cam kết của Thái Lan

Phần 11: Biểu cam kết của Việt Nam

Phần 12: Biểu cam kết của Hồng Kông (Trung Quốc)

Tra cứu biểu thuế quan nhập khẩu ưu đãi theo AHKFTA

Chương 3:

Quy tắc xuất xứ

Phụ lục 3-1: (Các thủ tục chứng nhận xuất xứ)
Phụ lục 3-2: (Các quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng)
Phụ lục 3-3: (Các quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng đã rà soát)

Chương 4:

Thủ tục Hải quan và Tạo thuận lợi thương mại

Chương 5:

Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật

Chương 6:

Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Kỹ thuật và Quy trình đánh giá sự phù hợp

Chương 7:

Phòng vệ Thương mại

Chương 8:

Thương mại Dịch vụ

Phụ lục 8-1: (Lộ trình cam kết đặc biệt)

Brunei

Campuchia

Indonesia

Lào

Malaysia

Myanmar

Philippines

Singapore

Thái Lan

Việt Nam

Hồng Kông (Trung Quốc)

Chương 9:

Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật

Chương 10:

Sở hữu Trí tuệ

Chương 11:

Các ngoại lệ và Điều khoản chung

Chương 12:

Các điều khoản thể chế

Chương 13:

Tham vấn và Giải quyết tranh chấp

Phụ lục 13-1: (Quy tắc về thủ tục tiến hành Tòa án Trọng tài)

Chương 14:

Các điều khoản cuối cùng

Văn kiện Hiệp định Đầu tư:

Hiệp định Đầu tư

Hiệp định bên lề với Brunei, Malaysia và Singapore

Hiệp định bên lề với Singapore