Áp dụng tiêu chuẩn chất lượng với muối nhập khẩu

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính chủ trì, nghiên cứu việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn vệ sinh đối với muối nhập khẩu.
Thủ tướng cũng giao cho các cơ quan nói trên kiểm soát gian lận muối nhập khẩu; trình cấp có thẩm quyền xem xét việc điều chỉnh thuế nhập khẩu muối ngoài hạn ngạch thuế quan theo quy định.