Tra cứu thuế quan

Liên minh châu Âu là mộttrong những đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của Việt Nam, một trong các thị trường hấp dẫn nhưng đầy tính cạnh tranh.

Xem thêm