Thông tin chung

Thời gian: 4/2019 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Xem thêm

Cơ sở dữ liệu về 3.000 doanh nghiệp Úc, trong đó tập hợp và phân loại có hệ thống các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, bán buôn, bán lẻ, giúp các doanh nghiệp Việt Nam dễ dàng tiếp cận, kết nối giao thương, đẩy mạnh xuất khẩu.

Xem thêm

Thời gian: 2018 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Úc

Xem thêm

Thời gian: 2018 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Úc

Xem thêm

Hồ sơ thị trường Australia 4/2016 - VCCI

Xem thêm